Malowanie

Malowanie bujawki

Bezpieczny plac zabaw to nie tylko brak zagrożenia dla bawiących się na nim dzieci, ale również spokój rodziców i opiekunów. Bezpieczeństwo warunkuje odpowiednia kontrola przeprowadzana zgodnie z przepisami budowlanymi i polską normą, co pozwala w porę wykryć ewentualne uszkodzenia, mogące wpływać na funkcjonowanie poszczególnych konstrukcji. Same kontrole nie są jednak wystarczające, a stanowią podstawę do zaleceń konserwacyjnych i naprawczych. Jedną z obowiązkowych czynności wykonywanych okresowo bywa malowanie odnoszące się zarówno do konstrukcji drewnianych, jak i metalowych.

Malowanie i odnawianie placów zabaw

Nowoczesne place zabaw coraz częściej buduje się z drewna, ponieważ nie tylko jest ono tańsze, ale i łatwiejsze do kształtowania nawet skomplikowanych konstrukcji, a także przyjazne dziecku pod względem ekologicznym. Niestety drewno jest podatne na wpływ warunków atmosferycznych – bywa narażone na działanie czynników biologicznych, ulegając próchnieniu oraz procesom gnilnym podczas kontaktu z wilgocią.

Malowanie konstrukcji drewnianych i metalowych to jedna z podstawowych metod zabezpieczania przed oddziaływaniem temperatur, wilgoci czy nadmiaru nasłonecznienia, a także szkodliwych owadów oraz pleśni. Aby było ono efektywne, powinny zostać spełnione określone warunki, które pozwolą na wieloletnie użytkowanie placu zabaw bez ryzyka dla dzieci.

  • Malowaniu powinny być poddawane zarówno konstrukcje wykonywane z drewna impregnowanego przez pokrywanie zewnętrzne, nieimpregnowanego, jak i tego impregnowanego metodą ciśnieniową lub zanurzeniową. Za pomocą odpowiednich farb wskazane jest też malowanie konstrukcji metalowych.
  • Z uwagi na systematyczną i intensywną eksploatację malowanie powinno się powtarzać co 2-3 lata, ale w przypadku wykrycia oznak dużego zużycia podczas okresowych kontroli należy je powtarzać częściej. Jest to uzależnione od wielu czynników takich, jak intensywność eksploatacji, rodzaj wykorzystanego materiału, usytuowanie placu, jego ochrona przed wandalizmem itp.
  • Malowanie powinno być wykonywane z użyciem specjalnych zewnętrznych farb do drewna posiadających właściwości ochronne w odniesieniu do czynników atmosferycznych i biologicznych.
  • Do malowania elementów metalowych należy wykorzystywać farby zabezpieczające przed korozją. Dotyczy to również elementów ocynkowanych wystawionych na intensywne działanie czynników atmosferycznych.
  • Do malowania elementów drewnianych warto wykorzystywać specjalne farby dekoracyjno-impregnacyjne, które dodatkowo zabezpieczają materiał konstrukcyjny a także pozwalają drewnu oddychać, przedłużając jego żywotność. Nieodpowiednie są natomiast farby olejne podobnie, jak i niewskazane jest lakierowanie elementów malowanych. Tworzą one szczelną powłokę niepozwalającą na odprowadzanie wilgoci, dzięki czemu drewno gnije wewnątrz.
  • Zarówno farby przeznaczone do drewna, jak i te do metalu nie powinny zawierać substancji toksycznych oraz nie mogą być łatwopalne.

Malowanie placu zabaw zarówno drewnianego, jak i wyposażonego w konstrukcje metalowe posiada ważne walory użytkowe zabezpieczając materiał przed niszczeniem pod wpływem czasu i oddziałujących czynników. Jest to również sposób na znaczne poprawienie estetyki placu zabaw, który dzięki pięknym intensywnym kolorom jest chętniej odwiedzany przez dzieci, sprzyjając nie tylko rozwijającej zabawie, ale również nawiązywaniu kontaktów społecznych.

Zajmujemy się profesjonalnym malowaniem placów zabaw z uwzględnieniem wszystkich powyższych aspektów. Stosujemy wyłącznie odpowiednie atestowane środki oraz wykorzystujemy metody, które gwarantują najlepszy efekt.