Wymiana piasku

Piasek atestowany

Place zabaw to podstawowy element każdego osiedla, placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci czy szkoły, a integralną częścią takiego miejsca jest piaskownica. Tego typu konstrukcje dedykowane są przede wszystkim bardzo małym dzieciom, które nie są jeszcze wystarczająco sprawne, aby pokonywać wysokie drabinki, a w celu rozwijania społecznych kontaktów i uczenia malucha współdziałania z innymi dziećmi właśnie piaskownica tworzy takie centrum spotkań najmłodszych. Niestety z uwagi na ogólną dostępność i często także brak jakiejkolwiek ochrony jest to miejsce narażone na liczne zanieczyszczenia wynikające zarówno z tego, co przynosi wiatr lub deszcz, jak i z powodu nieograniczonego dostępu zwierząt. Piaskownice w zamkniętych obiektach są częściowo chronione przed wizytami psów i kotów, jednak nadal pozostają siedliskiem dla ptaków, które przenoszą wiele groźnych dla dzieci chorób.

Maluchy mają stały kontakt z tym, czego dotykają. Zaś ciągły zwyczaj wkładania rąk do ust to idealny sposób na przeniesienie do organizmu szkodliwych bakterii, które mogą obniżać odporność dziecka i przyczyniać się do różnych chorób. W piaskownicach dostępnych dla zwierząt mogą się także rozwijać pasożyty będące przyczyną różnych schorzeń odzwierzęcych, mogących okazać się poważnym i trudnym do wyleczenia problemem. Nie bez znaczenia są również zanieczyszczenia mechaniczne, które mogą być wrzucane przez osoby z zewnątrz lub zostać przeniesione z wiatrem. Okruchy szkła czy niedopałki papierosów to poważne zagrożenie dla dziecka. Wszystkie te czynniki są podstawową przesłanką do systematycznej wymiany piasku w piaskownicy.

Chociaż przepisy sanitarne nie określają jak często powinno się tego dokonywać, to zgodnie z ogólnymi wskazówkami Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się dokonywać takiej wymiany wczesną wiosną oraz minimum dwukrotnie w okresie od wiosny do jesieni, kiedy piaskownica eksploatowana jest najintensywniej.

Wymiana piasku nie sprowadza się do przywiezienia go własnym samochodem z najbliższej żwirowni. Taki materiał nie nadaje się do piaskownic na placach zabaw. Ten odpowiedni musi spełniać określone warunki, do których zalicza się:

  • ziarnistość skały okruchowej w przedziale 0 ? 2mm,
  • przewaga mineralnego kwarcu oraz brak domieszek niepożądanych składników mineralnych, w tym także soli, która dyskwalifikuje np. piasek z plaży,
  • duża plastyczność piasku,
  • poddanie materiału cyklowi przesiewania i płukania w celu uzyskania idealnej jednostajnej struktury i wyeliminowania zanieczyszczeń,
  • opatrzenie atestem Państwowego Zakładu Higieny PZH.

Nasza firma świadczy usługi wymianu piasku w piaskownicach. Dostarczany przez nas piach posiada atest Państwowego Zakładu Higieny, dlatego jest bezpieczny.

W ramach oferty, gwarantujemy:

  • oczyszczanie piaskownicy,
  • dowóz czystego piasku wraz z rozładunkiem,
  • załadunek i wywóz brudnego piasku,

Oferta skierowana jest zarówno do przedszkoli i szkół, jak również spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.