Przeglądy techniczne

Zjeżdżalnie i łódka piratów

Place zabaw to miejsca wymagające szczególnej troski z uwagi na ich przeznaczenie. Dlatego zarówno zdrowy rozsądek, jak i odpowiednie przepisy nakładają na zarządców takich miejsc obowiązek przeprowadzania regularnych przeglądów technicznych.

Dlaczego należy przeprowadzać przeglądy techniczne placów zabaw ?

Większość funkcjonujących na placach zabaw konstrukcji wykonana jest z drewna i metalu, który – poddawany działaniu czynników atmosferycznych – może ulegać korozji stwarzając zagrożenie dla dzieci. Innym ważnym aspektem, który wymaga stałej kontroli jest mocowanie urządzeń do zabawy mogących ulegać obluzowaniu w wyniku kruszenia betonu lub asfaltu. Niesprawne huśtawki, które w wyniku korozji czy ulegania próchnicy ich elementów drewnianych, mogą podczas zabawy przewracać się lub pękać w słabszych miejscach, zagrażając dzieciom poważnymi urazami.

Obowiązek kontroli placów zabaw na właścicieli i administratorów budynków oraz dyrektorów szkół, przedszkoli i innych tego typu placówek, w których place zabaw funkcjonują, nakłada przede wszystkim Prawo Budowlane. Warto mieć świadomość, że huśtawki, drabinki czy piaskownice traktowane są jako obiekty małej architektury.

  • Zgodnie z art.?62?ust. 1 co najmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrole stanu technicznego każdego z elementów placu zabaw narażonych na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych oraz zniszczenia wynikające z użytkowania obiektów z określeniem stanu technicznej używalności.
  • Zgodnie z art. 62 ust. 2 co najmniej raz na 5 lat należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego oraz przydatności obiektu do użytkowania, a także estetyki poszczególnych urządzeń oraz otoczenia placu zabaw.

Należy jednocześnie mieć świadomość, że – zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego – zarządcy placów zabaw powinni zarządzać kontrole stanu technicznego urządzeń przy okazji obowiązkowych przeglądów stanu technicznego obiektów, do których przynależą place.

Kontrole placów zabaw – sprawdź czy wszystko jest w porządku

Przeglądy techniczne placów zabaw wykonywane przez naszą firmę to wysoki poziom profesjonalizmu poparty odpowiednimi uprawnieniami, dokumentami oraz wieloletnim doświadczeniem. Dzięki dokładnie przeprowadzonej kontroli, każda dysfunkcja zostaje szybko ujawniona i uwzględniona w planie naprawczym w celu przywrócenia pełniej sprawności urządzeń.