Przeglądy okresowe

Konik w piaskownicy

Place zabaw to miejsca, w których bardzo często przebywają małe dzieci. Mają one zapewnić bezpieczną rozrywkę na świeżym powietrzu. Dlatego obowiązujące w Polsce prawo nakłada obowiązek przeprowadzanie przeglądów okresowych placów zabaw.

Rodzaje przeglądów okresowych

Podstawą prawną są wytyczne zawarte w normie PN-EN 1176, która odnosi się do wyposażenia publicznych placów zabaw. Na zarządcach placów zabaw spoczywa obowiązek przeprowadzania 3 rodzajów przeglądów okresowych.

Przeglądy regularne (tzw. kontrola rutynowa) powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż 7 dni. Ich celem jest zweryfikowanie uszkodzeń na terenie placu zabaw, będących efektem, m.in. wandalizmu, zaśmiecenia bądź negatywnego oddziaływania warunków atmosferycznych. Podczas kontroli rutynowej należy zatem sprawność poprawność funkcjonowania urządzeń pod każdym kątem. Do wykonywania przeglądów regularnych zobowiązany jest zarządca placu zabaw, np. właściciel, osoba zarządzająca nieruchomością lub osoba przez nią wyznaczona.

Przegląd okresowy placów zabaw to bardzo ważna rzecz szczególnie chroniąc Nasze dzieci

Kontrola funkcjonalna powinna być przeprowadzona przynajmniej raz na 1-3 miesiące. Swoim zakresem obejmuje czynności związane z kontrolą rutynową, jak również sprawdzenie funkcjonalności oraz stabilności wyposażenia placu zabaw. Chodzi więc o zweryfikowanie stanu poszczególnych elementów urządzeń, a także stanu ogrodzenia, czy nawierzchni. Zgodnie z obowiązującą normą, kontrolę musi przeprowadzić właściciel lub zarządca nieruchomości albo osoba przez nich wyznaczona.

Coroczna kontrola podstawowa powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż 12 miesięcy. Jej celem jest ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa placu zabaw. Podczas kontroli sprawdzany jest stan fundamentów, stan zużycia urządzeń oraz nawierzchni. Ponadto sprzęt weryfikowany jest pod kątem występowania korozji. Obowiązująca norma nakazuje, by coroczna kontrola podstawowa placów zabaw była wykonywana przez specjalistów posiadających uprawnienia, a także ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej.

Dlaczego przeprowadzana kontrola przeglądów placów zabaw jest tak ważna?

Urządzenia dostępne na placu zabaw, szczególnie w okresie wiosenno-letnim, są dość intensywnie eksploatowane. Do tego dochodzą także akty wandalizmu czy negatywne działanie czynników atmosferycznych, np. deszczu mogącego wywoływać korozję. Tymczasem nawet drobne uszkodzenie znajdujących się tam urządzeń może być przyczyną groźnego wypadku. Nie jest trudno wyobrazić sobie co może stać się, gdy kilka szczebelków drabinki jest pękniętych, gdy główna konstrukcja huśtawki nie jest stabilna.

Jesteś osobą zarządzającą placem zabaw? Pamiętaj, że regularne wykonywanie przeglądów okresowych pozwoli na zminimalizowanie ryzyka wypadków dochodzących na placach zabaw. Dlatego zgłoś się do nas już teraz.

Zajmujemy się wykonywaniem przeglądów okresowych oraz kontrolą placów zabaw, zgodnie z obowiązującą normą. Nasz wykwalifikowany personel pomoże w szczegółowej ocenie stanu bezpieczeństwa placu zabaw oraz sporządzi raport w książce kontroli. Wszystkie usługi wykonywane są rzetelnie i profesjonalnie, dlatego możesz mieć pewność najwyższej jakości usług.

Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, co możemy dla Ciebie zrobić.