System kontroli

Plac zabaw do posprzątania

Systematyczna kontrola placu zabaw pod kątem jego bezpieczeństwa oraz koniecznych napraw i konserwacji to obowiązek każdego właściciela czy zarządcy takiego obiektu. Zasady przeprowadzania kontroli regulują przepisy Prawa Budowlanego oraz polska norma PN-EN 1176. Jednak ani jeden, ani drugi dokument nie narzuca sposobu organizowania takich kontroli.

Roczna kontrola placów zabaw zapewni bezpieczeństwo dzieciom

Ogólnie przyjmuje się założenie, że wszelkie czynności związane z okresowymi przeglądami technicznymi, oceną stopnia zagrożenia czy wykazem przeprowadzonych prac obejmuje tzw. System Kontroli Placów Zabaw. Nie opiera się on jednak na żadnym jednolitym i z góry narzuconym wzorcu, dlatego może być opracowywany indywidualnie przez każdą jednostkę odpowiedzialną uwzględniając przy tym wszystkie wytyczne.

Na taki system składa się:

 • kontrola wszelkich atestów i zaleceń producenta w zakresie montażu oraz eksploatacji poszczególnych urządzeń na placu zabaw,
 • planowanie przeglądów trójstopniowych zalecanych przez polską normę oraz rocznych i pięcioletnich zgodnie ze wskazaniami przepisów Prawa Budowlanego,
 • wyznaczenie osób odpowiedzialnych za dokonywanie wskazanych napraw oraz nadzorowanie dotrzymywania terminów i solidności wykonywanych prac,
 • szkolenie pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzane kontrole oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji,
 • założenie i systematyczne prowadzenie Książki kontroli placu zabaw.

Każdy z elementów systemu kontroli ma na celu postępowanie zgodnie ze wskazanymi normami, będąc jednocześnie ważnym obowiązkiem zarządcy. Jego podstawową cechą powinna być przede wszystkim przydatność umożliwiająca sprawne realizowanie zadań. Odpowiedni system to taki, który zawiera:

 • potwierdzenie formalnym dokumentem wykonanej dorocznej analizy ryzyka placu zabaw, a także każdej z umieszczonych na nim instalacji,
 • potwierdzenie wprowadzenia środków zaradczych, które pozwolą wyeliminować zagrożenie ze strony różnych nieprawidłowości technicznych,
 • jasne określenie zasad kontroli i nadzoru placu,
 • dokładny opis wszystkich urządzeń z uwzględnieniem atestów, certyfikatów i wskazań producenta,
 • dokładny plan sytuacyjny placu,
 • procedury wypadkowe, pożarowe lub w wypadku awarii,
 • potwierdzenie spełnienia wszelkich wymagań dotyczących instalacji, zasad konserwacji i zabezpieczania poszczególnych instalacji,
 • precyzyjne określenie osoby odpowiedzialnej oraz miejsca przechowywania dokumentacji placu.

Właściciel lub zarządca, który nie dysponuje pracownikiem z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i nie jest zaznajomiony ze szczegółami opieki nad placem zabaw ma możliwość rezygnacji z czasochłonnego nadzoru.

Nasza firma pomoże Ci stworzyć System Kontroli Placu Zabaw oraz wdrożyć go w swojej placówce lub na osiedlu. Skontaktuj się z nami już teraz i dowiedz się, co możemy dla Ciebie zrobić.